info@energenas.lt
+370 37 280701

Naujienos

ENERGENAS ir VU projeketas Biosentox laimėjo Intelektas finansavimą

UAB „Energenas“ 2017 m. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą „Biosentox (Biologiniai sensoriai toksinų detekcijai)“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projektas įgyvendinamas kartu su Vilniaus universiteto Biochemijos instituto mokslininkais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai. Projekto tikslas – sukurti bakterinių toksinų jutiklius ir bakterinių patogenų analizatorius.

Projekto metu sukurti produktai bus skirti tiksliam ir greitam ūminių ligų nustatymui nepriklausomai nuo tyrimo atlikimo vietos ar naudotojo kvalifikacijos. Projekte suplanuotos veiklos apima analizatoriaus sudedamųjų sukūrimą ir integravimą. Bakterinių toksinų – biojutiklių koncepcija jau yra sukurta ir patvirtintas jos veikimas, todėl projekto metu suplanuotas tolimesnis jos testavimas, tobulinimas iki galutinio prototipo sukūrimo ir integravimas į analizatorių kartu su kitomis projekto metu kuriamomis sudedamosiomis dalimis. Iki projekto pabaigos planuojama sukurti bakterinių patogenų analizatoriaus maketą ir jį išbandyti sąlygomis artimomis realioms, kuriose šis prietaisas ateityje galėtų būti eksploatuojamas. Planuojama, kad prietaiso taikymo sritis neapsiribos šiais dviem toksiniais baltymais, ir ateityje analizatorius bus pritaikytas kitiems poras formuojantiems toksinams nustatyti.

Pasibaigus projektui, bakterinių patogenų analizatoriaus prototipas bus toliau tobulinamas, siekiant pilno parengtumo galutinio produkto bandomosios partijos sukūrimo; taip pat bus atliekami privalomi diagnostiniai tyrimai.

Numatytas projekto biudžetas – 514 199,24 Eur, iš kurių – 372 025,62 Eur ES fondų lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo.

Leave a Reply