info@energenas.lt
+370 37 280701

Susipažinkime!

ENERGENAS – veržli, moderni ir nuolat tobulėjanti įmonė, drauge su mokslo įstaigomis ir pažangiomis verslo kompanijomis plėtojanti veiklą investavimo ir mokslinių idėjų komercializavimo srityse. Tai vertybėmis besivadovaujanti kompanija, kurios įmones vienija tvarus ir atsakingas verslas.

Atrinkdami tik geros kokybės projektus ar įmones su profesionalia ir kūrybinga komanda, mes siekiame užtikrinti konkurencingą ilgalaikę grąžą savo akcininkams ir projektų partneriams.

Pasinaudokite mūsų ištekliais ir patirtimi, jei įgyvendinate inovatyvias idėjas, grįstas moksliniais tyrimais, arba esate aukštos pridėtinės vertės įmonė, plėtojanti veiklą sveikatos apsaugos ir diagnostikos, mitybos ir žemės ūkio technologijų, švietimo ar/ir aukštųjų technologijų srityse.

Mūsų varomoji jėga

Komandinis darbas

Skirtingas darbuotojų išsilavinimas, įvairi profesinė ir gyvenimo patirtis, individuali pasaulėžiūra suteikia organizacijai unikalumo, bet kad šis unikalumas virstų konkurenciniu pranašumu, būtina dirbti kaip komandai – darniai ir susitelkus į bendrą tikslą. Būtent komandinį darbą, kurio rezultatas kelia pasididžiavimą ir teikia pasitenkinimą visiems komandos nariams, mes vertiname labiausiai.

Atvirumas

Naujos idėjos, novatoriški sprendimai lengviau gimsta gero darbo klimato sąlygomis, o šis tiesiogiai susijęs su gebėjimu išklausyti kito nuomonę, toleruoti kitokį požiūrį ir mokytis iš klaidų. Mes labai vertiname savo žmones, kad jie moka įsiklausyti į kitokią nuomonę, nebijo klysti ir geba pasimokyti iš savo klaidų. Drąsa reikšti mintis – kūrybingumo pagrindas.

Kūrybingumas

Vieni sako, esą kūrėjais gimstama, kiti – kūrybingumą galima išlaisvinti. Mums nesvarbu, kokiu būdu ši vertybė įgyta – svarbiausia, kad būtų galimybė ją panaudoti visu pajėgumu. Mes tikime, net maži kūrybiniai laimėjimai padeda įmonei įgyti pranašumo ir sparčiau pasiekti ilgalaikius tikslus, todėl  skatiname darbuotojus įgyvendinti kūrybingus sprendimus, o juos įgyvendinus už pastangas skiriame objektyviais kriterijais grįstą atlygį.

Orientacija į ilgalaikį tikslą

Gebėdami įžvelgti ilgalaikius priežastinius ryšius, pažvelgti į sprendimus tarsi iš ateities, galime išvengti trumpalaikių trikdžių, nereikalingo blaškymosi ir susitelkti į tas sritis, kuriose ateityje bus kuriama didžiausia pridėtinė vertė mūsų bendruomenei ir visai visuomenei. Mūsų tikslas – diversifikuoti investicijas mūsų prioritetinėse srityse ir užtikrinti konkurencingą investicijų grąžą.

Profesionalumas

Profesionaliai suteikta paslauga, parengta ataskaita, pateiktas pasiūlymas taupo mūsų visų laiką, todėl skatiname darbuotojus nuolat tobulinti profesinius įgūdžius. Savo grupės įmonėse diegiame tarptautinius standartus atitinkančius vadybos metodus naudodami modernias IT technologijas ir vertiname profesionalumą kaip pagarbos kolegoms bei klientams ir prisiimtos atsakomybės ženklą.

Atsakomybė

Atsakomybė už prisiimtus įsipareigojimus ir pagarba – kolegų ir partnerių tarpusavio pasitikėjimo ir našios, sėkmingai dirbančios įmonės pagrindas. Mūsų tvirtu įsitikinimu verslas turi būti plėtojamas atsakingai ir padėti kurti pažangesnę, labiau sutelktą visuomenę. Savo sėkme mes dalinamės remdami visuomenines iniciatyvas sveikatos, aplinkos apsaugos, švietimo ir kitose srityse.

Mes sėkmingai dirbame jau 10 metų!

15
Kartų padidinome pardavimų apyvartą
190 000€
INVESTAVOME Į MOKSLINIUS TYRIMUS
350%
IŠAUGO MŪSŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
43 000€
SKYRĖME SOCIALINIAMS PROJEKTAMS PAREMTI